Training op maat

Ervaringsgericht leren

Training op maat

Een lerende organisatie geeft ruimte voor de ontwikkeling van professionals. Een workshop/training kan hierbij ondersteunend zijn.

Aansluitend op dat wat er speelt in een organisatie maak ik samen met de opdrachtgever een programma op maat. Dit kan variëren van een korte communicatietraining tot bijvoorbeeld een meerdaagse training Persoonlijk Leiderschap.

Bij het afronden van deze trajecten besteed ik expliciet aandacht aan een warme overdracht naar de werksituatie zodat het leereffect zo groot mogelijk is.

Om de leerresultaten te borgen kan de training ook nog gevolgd worden door een aantal intervisiebijeenkomsten waarin het geleerde uit de training in de praktijk toegepast en vervolgens besproken wordt. De ervaring leert dat dit mooie en blijvende leerresultaten oplevert.

Even uit de dagelijkse hectiek
Stilstaan bij eigen leer- en ontwikkelproces
Ervaringsgericht leren

Ervaringsgericht leren

In trainingen en workshops werk ik in het algemeen met “leren door het zelf te ervaren”. De combinatie van het toelichten van theorie en deze theorie vervolgens toepassen op eigen werksituatie. Door het creëren van een veilige leeromgeving is het veilig om te oefenen en te experimenteren. Het werken met verschillende werkvormen maakt trainingen zowel luchtig als intensief. We werken met theoretische modellen, metaforen, werken in de ruimte, met muziek. Alles met als doel om jouw leervraag verder te onderzoeken en jouw doelstelling te behalen.

Wat levert het op?

Afhankelijk van de opdracht, bijvoorbeeld:

  • Inzicht in communicatie en samenwerking
  • Leiderschapskwaliteiten ontwikkelen
  • Kennis én vaardigheden uitbreiden door ervaringsgericht leren
  • Vergroten vitaliteit en veerkracht.

Zien wat gezien mag worden

Mijn kracht ligt in het zien wat er al is, maar nog niet wordt gezien. Ik kijk graag met een systemische bril naar situaties en houd rekening met de wetten en ongeschreven regels van een groep of organisatie. Ik geef er woorden aan en mensen voelen zich gekend. Het geeft ruimte! Ruimte om te ontwikkelen.

Mijn aanpak

Empathisch, inspirerend, deskundig, enthousiast, geweldig in luisteren en ruimte gevend.

Hoe het werkt

Overleg

Samen bespreken we de wensen van de organisatie. Wat zijn de doelen en wat zijn de verwachtingen? Ik maak een programma en leg het voor.

i

Ik zal er zijn

Ik trek alles uit de kast om het leren en ontwikkelen te bevorderen. Het is mijn kracht om het juiste te doen. Moet er geluisterd worden of juist bewogen? Moet er gereflecteerd worden of geoefend met gesprekstechnieken?

Haal je doelen

De effectiviteit van trainingen op maat is groot. Bij het afronden van een training of trajecten besteden we expliciet aandacht aan een warme overdracht naar de werksituatie zodat het leereffect zo groot mogelijk is.

Contact

Van Bragt Coaching & Begeleiding
Varennadreef 10
5709 SX Helmond
06 - 416 355 68