Coaching

1 op 1 coaching - teamcoaching - online coaching

Wil je een professionele coach die je helpt naar de kern te komen?

Ik sta met je stil om verder te komen. Samen zoeken we de diepgang die nodig is om de beweging te maken die jij wenst. Vanuit kracht en doelgericht. We weten beiden niet wat de route is, we gaan op onderzoek uit en zien verrassende resultaten. Ik luister actief, breng rust, zet vaak jouw woorden om in een beeld, maak gebruik van theoretische modellen om inzicht in jouw handelen te vergroten.

Ruimte

Gun jezelf de ruimte! We nemen de ruimte die nodig is en werkvormen die passend zijn.
Ik werk ook letterlijk in de ruimte om situaties inzichtelijk te maken, te onderzoeken.

Diepgang en lichtheid

Diepgang met hier en daar ook juist de lichtheid door een creatieve werkvorm of juist een vleugje humor, dat is hoe ik werk.

Coaching geeft…

 • Inzicht
 • Beweging
 • Persoonlijke groei
 • Ontspanning
 • Rust
 • Werkplezier.

Yesterday I was clever, so I wanted to change the world.

Today I am wise, so I am changing myself

Rumi

aanpak

Een coachtraject omvat meestal 4 tot 8 gesprekken. De duur van een gesprek is 1,5 uur. In sommige situaties is het prettig een traject over een langere periode te verspreiden, of na afronding van het traject borgingsafspraken te maken na bijvoorbeeld 3 en 6 maanden. Soms vindt een professional het fijn om na het coachtraject een aantal keer per jaar een “APK afspraak” te maken. Ook dat is mogelijk! De praktische vorm stemmen we voor start van het traject af en leggen we vast in een coachcontract.

Naast 1 op 1 coaching is ook een “blended vorm” mogelijk: 1 op 1 coaching combineren we met online coaching. Daarnaast behoort ook een volledig online coachtraject tot de mogelijkheden.

Vertrouwelijkheid staat voorop. Dit stem ik altijd expliciet af met jou en een eventuele opdrachtgever. Samen met jou en de opdrachtgever maken we afspraken hoe de “return of investment” teruggekoppeld kan worden. Ook bespreken hoe we hoe de behaalde resultaten geborgd kunnen worden in jouw verdere ontwikkeling/loopbaan.

Lef
Ruimte nemen
Met aandacht kijken

Methoden en technieken

Coaching is een vorm van begeleiding waarin ik als coach jou als gelijkwaardige partner ondersteun bij het realiseren van de doelen die jijzelf hebt opgesteld. Coaching richt zich op persoonlijke ontwikkeling en zelfsturend vermogen, het vergroten van bewustzijn en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Als coach heb ik een rol als klankbord, ondersteuner, begeleider van jouw proces. Ik maak je bewust door het stellen van doeltreffende vragen en inzetten van methoden en technieken die afgestemd zijn op jouw coachvraag. Ik sluit hierbij aan op jouw ervaringen. Hierin gebruik ik diverse werkvormen, ik ben eclectisch opgeleid en sluit aan bij dat wat er is. Je kunt hierbij denken aan kernkwadranten, werken met overtuigingen, met een systemische bril kijken naar situaties, Transactionele Analyse, Mindfulness, NLP en Acceptance Commitment Therapy (ACT).

We maken samen de agenda, ik sluit aan bij wat nodig is en faciliteer jou in jouw eigen leer- en ontwikkelproces.

Het coachcontract

De coachvraag formuleren we samen helder en zo concreet mogelijk, zo ook de coachdoelen. Dit leggen we vast in een coachcontract, zodat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten en doelgericht aan de slag kunnen.

Nobco, eia en lvsc: gegarandeerd professioneel

Ik ben geregistreerd bij de NOBCO als coach, Senior Practitioner en bij de LVSC als supervisor.

lvsc nobco eia senior practitioner logo jeannette van bragt

Teamcoaching

Soms heeft een vakgroep/team het nodig dat er naar samenwerking gekeken wordt, heeft een team zoveel veranderingen meegemaakt dat het even ruimte nodig heeft.

Als coach kan ik een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een team.
Door samen met een team en opdrachtgever de vraag te verhelderen en een coachvraag te formuleren (plus doelstelling),  kan er een teamcoachtraject aangegaan worden. Dit betekent in een afgebakende periode samen werken aan een coachdoel, doelgericht, helder en constructief op weg naar een door het team zelf geformuleerde doelstelling.

Online en offline? Blended!

Individuele coaching kan ook “blended” plaats vinden: face-to-face contact combineren met online afspraken. Hierdoor kunnen we efficiënt en kostenbesparend werken.

Daarnaast verzorg ik ook volledige online coachtrajecten. In overleg bespreken we wat de meest efficiënte en passende manier is om een coachtraject aan te gaan.
Dit maakt dat ik professionals uit heel Nederland kan begeleiden.

Vanuit mijn hart: blijven leren en ont-wikkelen levert echt iets op!

 • Toename van effectiviteit in werk en leven, verbetering werk – privé balans.
 • Inzicht in taken, verantwoordelijkheden en rolopvatting.
 • Inzicht in communicatie, samenwerking, leiderschapsrol.
 • Ontspanning en meer werkplezier.
 • Inzicht in eigen kwaliteiten en deze effectief inzetten, waardoor persoonlijke groei.

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien”

Franciscus van Assisi

Contact

Van Bragt Coaching & Begeleiding
Varennadreef 10
5709 SX Helmond
06 - 416 355 68